LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đầu năm 2018, trước tình hình thị trường bất động sản nói chung và cho thuê bất động sản nói riêng có dấu hiệu phát triển tương đối mạnh mẽ với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước đổ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
2022 - 2023

2022 - 2023

Alison Fletcher

2023 - 2024

2023 - 2024

Joe Wilson

2024 - 2025

2024 - 2025

White Grey

2025 - 2026

2025 - 2026

Kevin SmithVề chúng tôi